“Өргөө” амаржих газрын төлбөртэй үйлчилгээний журмыг хүчингүй болгохоор ажиллалаа

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2024 оны зургаадугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр…