Сэдэв: Засгийн газар

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг УИХ-ын Байнгын хороотой зөвшилцөнө

Засгийн газрын (2017.09.27) хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах “Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийн төслийг хэлэлцээд, УИХ-ын холбогдох…