Сар: 11 сар 2022

“Банк давамгайлсан санхүүгийн бүтцээс илүү даатгал, хөрөнгийн зах зээлийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх бодлогын зорилтыг дэвшүүлсэн”

"Банк давамгайлсан санхүүгийн бүтцээс илүү даатгал, хөрөнгийн зах зээлийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх бодлогын зорилтыг дэвшүүлсэн"