Зохиогч: Enkhjin

ХХААХҮЯ: Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт хэрэглэгчийн хяналт шаардлагатай

Хүнс үйлдвэрлэгч худалдаалагч, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нар хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийхээ хадгалалтын горим нөхцөлд анхаарах, температурын бүртгэлийг тухай…