Дэлхийд

Киргизстаны Ерөнхийлөгчийн сонгууль урьд хожид байгаагүй таагүй байдлаар дурсагдах нь. Зөвхөн тус оронд төдийгүй бүс нутгийн хэмжээнд түүхийн…