Сэдэв: Хойд Солонгос

Хойд Солонгос дэлхийн тойрог замд илүү олон хиймэл дагуул гаргах төлөвлөгөөтэй байна

Хойд Солонгосын засаг захиргаа сансрын хөтөлбөрөө үргэлжлүүлж, дэлхийн тойрог замд илүү олон хиймэл дагуул гаргах төлөвлөгөөтэй байгаагаа зарлалаа. Энэ тухай…