Сэдэв: АТГ

Зарим байгууллагын жилийн төсөвтэй тэнцэх мөнгөөр ажилчдаа урамшуулж байжээ

Өнөөдөр (2017.10.250 Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга,…