Чинзориг2022-11-29 14:00
setgelzovih-1280x801.jpeg
1min0
Сэтгэл зовних эмгэг бол сэтгэлзүйн эмгэгүүдээс хамгийн нийтлэг нь билээ. Судалгаагаар насанд хүрэгчдийн 30 хувь нь амьдралынхаа аль нэг үе шатанд сэтгэл зовних эмгэгтэй нүүр тулж үзсэн байдаг.

Чинзориг2022-11-17 10:00
ahmad.jpg
1min0
Сэтгэл гутрал буюу бүх зүйл утга учиргүй мэт санагдах, эргэн тойрны зүйлд үргэлж сөрөг өнцгөөс хандах, өөртөө итгэх итгэл буурах улмаар амьдрах хүсэлгүй болох гэсэн эмгэг нь дан ганц залуучуудад тохиолддог асуудал биш.

Чинзориг2022-11-15 09:00
xyz.jpg
1min1
"X, Y, Z" үеийн онолд хүмүүсийн танин мэдэхүйн чадвар, сэтгэл хөдлөл, үнэ цэнэ, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, хамаарлын түвшин хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг нотлох баримт байхгүй.

Чинзориг2022-10-31 08:00
tor-1.jpg
1min1
Төрийн албан хаагч бол албан ажлынхаа үйл ажилллагааныхаа зарчмыг ягштал биелүүлдэг, бусдыг үлгэрлэж чадахуйц ёс зүйтэй байх нь онцгой чухал юм.