Эдийн засаг

Хуурамч 100 ам.доллар илэрчээ

Сүүлийн үед мөнгөн тэмдэгт болон ам.долларыг хуурамчаар хийж, гүйлгээнд нэвтрүүлэх тохиолдол гарах болсон. Цагаан сарын өмнө хуурамч 20…