Ногоон хөгжил

Мөрөөдлийн хууль

Монгол Улс тогтвортой болон ногоон хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүддээ 2030 он гэхэд нийт хаягдлынхаа 40 хувийг дахин боловсруулж,…