ЭЕШ авах байршлууд

esh

ЭЕШ 2022.06.23-06.26-ны хооронд зохион байгуулагдана. Өнөөдөр Улаанбаатарын цагаар 10:00 цагт Түүхийн шалгалтаар эхэлж, Англи хэлний шалгалтаар үргэлжилнэ.

Улаанбаатар хотод шалгалт зохион байгуулагдах төв

22-1-640x640 ЭЕШ авах байршлууд

21-640x640 ЭЕШ авах байршлууд

20-640x640 ЭЕШ авах байршлууд

19-640x640 ЭЕШ авах байршлууд

18-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 17-640x640 ЭЕШ авах байршлууд

16-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 15-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 14-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 13-1-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 12-1-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 11-2-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 10-1-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 9-1-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 8-1-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 7-3-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 6-3-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 5-3-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 4-4-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 3-5-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 2-3-640x640 ЭЕШ авах байршлууд 1-4-640x640 ЭЕШ авах байршлууд

Сэтгэгдэл