Дорнод аймагт малын гоц халдварт өвчин бүртгэгджээ

uher
Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 2 дугаар багийн нутаг “Хулстайн булаг” гэдэг газарт малын гоц халдварт үхрийн арьс товруутах өвчин батлагдсан байна.

Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын 2 дугаар багийн нутаг “Хулстайн булаг” гэдэг газарт малын гоц халдварт үхрийн арьс товруутах өвчин батлагдсан байна.

Тиймээс 2022 оны зургаадугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 14 хоногийн хугацаанд нийслэл болон бусад аймаг сум руу амьд үхрийн шилжилт хөдөлгөөн хийхийг болон хурдан морины уралдаан, сунгаа, уул, овооны тахилга, малын үзэсгэлэн худалдаа зэрэг мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг хориглосон байна.