Сэдэв: Үндэсний бичиг

Үндэсний бичгээр хаягжуулах ажилд Завхан, Баянхонгор аймаг тэргүүлж байна

Улсын хэмжээнд үндэсний бичгээр хаяг тэмдэглэгээгээ хийсэн ахуй нэгж байгууллагуудын хаягжилтаар Завхан аймаг 80 хувьтай тэргүүлж байна. Харин Улаанбаатар хот…