Сэдэв: Татвар

2018 оны нэгдүгээр сард нэмэгдэх татварууд

ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх болсноор Монгол Улс төсвийн орлогоо нэмэгдүүлж, зарлагаа танах шаардлагатай тулгарсан. Үүний хүрээнд төсвийн орлогыг бүрдүүлэхээр…