Нийгэм

Цэргийн дүйцүүлэх албыг 5 сая 334 мянган төгрөгөөр орлуулан хаана

 – Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэр /2019.02.27/ –

Цэргийн албаны тухай хуульд “Хугацаат цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн цэргийн алба хаагаагүй иргэн хуулиар тогтоосон хугацаат цэргийн албыг биеэр хаагаагүйн төлөө мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр цэргийн дүйцүүлэх албыг орлуулан хаана” гэж заасан байдаг. Тиймээс эрчүүд 18-25 насандаа хугацаат цэргийн алба хаагаагүйн төлөө дээрх хэмжээний мөнгөнөөс сургуульд сурсан, нялх хүүхдээ асарсан гэх мэт хуульд заасан хөнгөлөлтийг эдэлж, үлдсэн мөнгийг нь улсад тушаах үүрэгтэй.

Цэргийн дүйцүүлэх албыг энэ онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлбөрийн хэмжээг таван сая гурван зуун гучин дөрвөн мянга дөрвөн зуун тавин хоёр /5,334,452/ төгрөг байхаар тогтоосон байна. Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээг хугацаат цэргийн алба хаагчийн нэг жилийн хангамж, үйлчилгээнд зарцуулах хувьсах зардлаар дүйцүүлэн тооцож гаргадаг юм байна.

Өнгөрсөн 2018 онд энэ хэмжээ 5,070,990 төгрөг байв. Цэргийн дүйцүүлэх алба хааж байгаа иргэд батлан хамгаалах үйл хэрэгт суралцаж, байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хор уршгийг арилгах, хүн, малын гоц халдварт өвчний үед тогтоосон хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах, орон нутагт хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд оролцдог юм.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close