Дэлхийд

Англи хэлний тухай 15 сонирхолтой баримт

Англи хэл нь дэлхий дээрх хамгийн чухал хэрэгцээтэй хэлний нэг юм. Хэрэв та энэ хэлийг сурхаар сонирхож байгаа бол мэдлэгт тань нэмэр болох  15 баримтанд түр анхаарлаа хандуурлаарай.

Нэг

Англи хэлэнд хамгийн урт 15 үсэг орсон үг  «uncopyrightable»

Хоёр

Зөвхөн нэг эгшигтэй англи үг «strengths».

Гурав

Англи хэлний хамгийн урт үсэг орсон буюу 16 үсэгтэй үг «unprosperousness».

Дөрөв

Толь бичигт “smiles”  гэх  үг  нь хамгийн урт байх ёстой.

Тав

Англи хэлэнд “e” гэсэн эгшиг нь хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг бөгөөд “q” гийгүүлэгч нь хамгийн бага хэрэглэгддэг байна.

Зургаа

Англи хэл дээрх хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг үгс нь “би” (I), “та” (You), “ба” (a), “энэ” (the) юм.

Долоо

Англи хэлэнд a, e, i, o и u   эгшигээр эхэлсэн таваг үг байдаг. Үүнд  abstemious, abstentious, arsenious, arteriosus facetious

Найм

“dream” гэсэн үг нь англи хэл дээр “mt” төгсгөлд байгаа цорын ганц үг юм.

Ес

Англи хэл дээр цор ганц утга илэрхийлсэн  хэдэн үг бий. Эдгээрт  diamond (алмааз), silver (мөнгө), purple (ягаан), month (сар), skeleton, limited (хязгаарлагдмал), ninth  (ес), poem (шүлэг ) зэрэг юм.

Арав

Англи хэлний “set” гэх үг нь хувь хүнийг хамгийн их хамаатуулсан байдаг.

Арван нэг

Хэдэн зуун жилийн өмнө англи хүмүүс  “k” үсэгнээс «know» буюу мэдэх, зөв гэсэн үгийг хэрэглэж эхэлсэн.

Арван хоёр

Англи хэл дээр тив бүр Америк, Антарктик, Европ, Ази, Австрали, Африкт ижил үсгээр эхэлдэг.

Арван гурав

Англи хэлэнд дөрөв “four” гэсэн үг дөрвөн үсгээр төгссөн.

Арван дөрөв

Дөч буюу “fourty” гэх үгний  бүх үсэг цагаан толгойн дараалал багтсан цорын ганц тоо юм.

Арван тав

Их Британид иргэд нь  хамгийн олон янзаар англи хэлээр ярьдаг.

 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

1 сэтгэгдэлтэй

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close