Их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчид бизнес, удирдахуй, хууль эрх зүй тэргүүлж байна

2023-09-15 13:311min0
new_d3553464dd8eed04aa4eef761f9f93bc418a8813

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 2023 оны эхний найман сарын голлох үзүүлэлтүүдийг өнөөдөр Үндэсний статистикийн хорооноос танилцууллаа.

2022-2023 оны хичээлийн жилд бүх шатны сургалтын байгууллагыг нийт 136 мянган хүн төгсжээ. Үүний 52.1 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж буй аж. Үүнд

  • ЕБС- 92.7 мянга
  • Техник болон мэргэжлийн боловсролын байгууллага -19.9 мянга
  • Их, дээд сургууль, коллеж- 23.3 мянган хүн төгсжээ.
zep01k_Screen_Shot_2023-09-15_at_12_33.41_ph Их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчид бизнес, удирдахуй, хууль эрх зүй тэргүүлж байнаzep01k_Screen_Shot_2023-09-15_at_12_33.41_x974 Их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчид бизнес, удирдахуй, хууль эрх зүй тэргүүлж байна

Их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчдийн мэргэжлийн тэргүүлэх чиглэлийг харахад бизнес, удирдахуй, хууль, эрх зүй, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж тэргүүлж байна. 

Сэтгэгдэл бичих

Цахим шуудан нийтлэгдэхгүй