updown.mn2021-12-06 17:301min0

Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага их ирдэг

04

Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага, мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад 32 мянга гаруй ирсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс нэг хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлт аж. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн тухайд 1107 бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 18 хувиар өссөн үзүүлэлт. Харин Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг зөрчих зөрчил 7559 бүртгэгдэж 10 хувиар буурсан байгаа юм байна.

Нягтралаас хамаарч гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай дуудлага мэдээлэл орон нутаг болоод нийслэлд харилцан адилгүй бүртгэгддэг аж. Тухайлбал, нийслэлээс Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт, орон нутгаас Хөвсгөл, Баянхонгор аймагт гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага их ирдэг нь тухайн бүс нутгийн хүн амтай харьцуулсан үзүүлэлт юм.