Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний гуравдугаар сарын мөнгө олголтын хуваарь

unnamed (3)

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 2021 оны 3-р сарын олголтын хуваарь:

• Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэл насны хүүхдийн тэтгэвэр, нийгмийн халамжийн тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжыг 3-р сарын 11-нээс
• Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг (4 төрөл) 3-р сарын 15, 25-наас
• Хүнсний эрхийн бичиг олгох үйлчилгээг 3-р сарын 11-нээс
• Насны хишгийг (нөхөн олголт) 3-р сарын 18, 25-наас
• Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламжийг (нөхөн олголт) 3-р сарын 18, 25-наас
• Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмжийг 3-р сарын 18, 25-наас
• Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 3-р сарын 19-нөөс олгож эхэлнэ.

Иргэн та “Ковид-19” цар тахлаас урьдчилан сэргийлж Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг www.ehalamj.mn халамжийн нэгдсэн системд бүртгүүлсэн дансаараа, цахим банк болон АТМ-ээс аваарай.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар