Улс төр

УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед Засгийн газар нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэхээр дараах 23 багц шийдвэрийг гаргасан билээ. УОК-ын мэдээлэл, цар тахлын эсрэг авч буй арга хэмжээг УИХ-аар хэлэлцсэн юм.

Ингээд УОК-ын УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл.

1-10-1024x682 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 2-10-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 3-13-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 4-13-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 5-8-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 6-7-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 7-6-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 8-6-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 9-4-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 10-5-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 11-5-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

12-4-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

13-6-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

14-3-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

15-3-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

16-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 17-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл 18-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

19-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

20-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

21-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

22-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

23-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

 

24-1-1024x1024 УИХ-д танилцуулсан Засгийн газрын 23 шийдэл

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close