Сэдэв: “Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжих лобби” бүлэг