Сэдэв: Монгол банк

Д.Ган-Очир: Одоо хэрэгжиж буй мөнгөний бодлогыг хэт хатуу бодлого гэж дүгнэх нь үндэслэлгүй

Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагч Д.Ган-Очиртой Монголбанкнаас авч хэрэгжүүлсэн бодлого, арга хэмжээний тэдгээрийн үр дүнгийн талаар ярилцлаа. -Эдийн засгийн сэргэлт, өсөлт…

Монгол улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлтийг танилцуулж байна

Монгол улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн графикууд 2019.05.17-ны өдөр байршуулсан. (2019 оны 1-р улирлын байдлаар) https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/chartpack.pdf Монголбанк нь “Зургийн…