Сэдэв: Гаалийн ерөнхий газар

Гаалийн ерөнхий газрын дарга Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах эрхийг хууль бусаар “бэлэглэсэн” үү

Худалдааны салбарын хамгийн өрсөлдөөнтэй гэх үү, эсвэл шандас сорьсон нэг салбар нь татваргүй барааны дэлгүүр буюу бидний мэдэхээр “Duty free”.…