Авто худалдааны цогцолбор

20 тэрбумын цогцолбор хог болох уу

Эхний ээлжийн бүтээн байгуулалтыг 20 тэрбум төгрөгөөр босгож, хэдийнэ ашиглалтад оруулсан Авто худалдааны цогцолборын өнөөгийн байдал тун гунигтай,…