Технологи

Фэйсбүүк биднийг нууцаар сонсдог уу?

Америкт хүмүүс нэгэн сонин зүйлийг анзаарсан байна. Фэйсбүүк рүү ороход сурталчилгаа гарч ирдэг. Тухайн хүнийг интернэтээр, гүүглээр ямар…