Сайт сайтын сониноос…

​Цус ойртолт аюул боллоо

Төрөл ойртолт буюу энгийнээр цус ойртолт нь Монгол хүний удмын санг ядууруулж баяжил, цэвэр­шилтийг нь саатуулах та­хал болсоор…