Эдийн засаг

Алтны өндөр агууламжтай бүс үргэлжилж байгааг баталгаажуулжээ

“Эрдэнэ Ресурс Девелопмент” компани Хөндий Алтны Төсөл дээр 2019 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн хоёрдугаар  үе шатыг эхлүүлсэн байна.

Хоёрдугаар улиралд хийсэн өрөмдлөгийн үр дүнд 5.9г/т агууламж бүхий 112 метр гүнд өрөмдлөг хийж, Баян Хөндий ордын төв хэсэгт, дөт гүнд алтны өндөр агууламж бүхий бүс үргэлжилж буйг баталгаажуулжээ. Тус компанийн  ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли  “Өнөөдөр эхэлж буй өрөмдлөгийн хөтөлбөрөөр дээрх шинэ бүсийг үргэлжлүүлэн шалгана. Баян Хѳндийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Хойд Хѳндий, Тѳв Структурын Бүс, Ѳмнѳд Хѳндий бүсүүдэд хайгуулын өрөмдлөг хийнэ.

Шинээр олгогдсон Баян Хөндий ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдуулан бид өндөр агуулга бүхий ил уурхайн төслийг хөгжүүлэхээр ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ нөөцийг нэмэгдүүлэхээр зорьж байна”  гэжээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close