195 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх санал хүргүүлжээ

2019-06-04 12:531min0
arhi

Шалгалтад худалдааны 1454, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 655, нийт 2109 аж ахуйн нэгжийг хамруулжээ. Шалгалтын явцад нийт 3009 зөрчил илрүүлж, 1969 зөрчил буюу 65.4 хувийг арилгуулж, 49 аж ахуйн нэгжид 43000.0 мянган төгрөг, 23 албан тушаалтанд 7400.0 мянган төгрөг, 30 иргэнд 6300.0 мянган төгрөг, нийт 56800.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгуулахаар 142 заалт бүхий улсын байцаагчийн 27 албан шаардлага, 92 аж ахуйн нэгжид албан даалгавар хүргүүлж ажилласан байна.

1212-1024x889-1024x889 195 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх санал хүргүүлжээ

Хадгалалтын хугацаа дууссан 93 нэр төрлийн, 531 ширхэг, 1306.3 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг улсын /ахлах/ байцаагчийн актаар хурааж, хууль бусаар олсон 58.5 мянган төгрөгийг улсын орлогод оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн актаар хураан авч Нийслэлийн зөвлөлд шилжүүллээ.

344-1024x1019-1024x1019 195 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх санал хүргүүлжээ

Шалгалтаар стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаагүй худалдааны 171, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 26, нийт 195 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх, 4 аж ахуйн нэгжийн хоолны газрын ангилал, зэрэглэлийг бууруулах саналыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлжээ.

Сэтгэгдэл бичих

Цахим шуудан нийтлэгдэхгүй