Таны амралтанд

Хүүхдийн сурлага аав, ээжийнх нь мэргэжлээс хамаардаг

Австрийн эрдэмтэд хүүх­­дийн оюун ухааны хөг­жил аав, ээжийнх нь ажил мэргэжлээс шалт­гаал­даг гэсэн дүгнэлт хий­­жээ.

Оюутан сурагчдын сур­­лагын үзүүлэлтийг ха­руулсан статистик мэдээ­нээс харахад аав ээжийнх нь нэг нь бизнесийн байгууллага, мэдээлэл технологийн сал­барт болон инженерээр ажил­­­ладаг бол хүүхдийнх нь сурлага сайн байдаг гэ­нэ. Харин эрдэмтэд юм уу ма­тематикчдын хүүхдүүд сурлагаараа тэргүүлдэг бай­на.

Гэхдээ эцэг, эхчүүд хүүх­дийнхээ хичээлд анхаа­рал тавих юм бол ямар ч хүүхэд хичээлдээ амжилт гаргана гэдгийг эрдэмтэд зөвлөжээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close