Танин мэдэхүй

Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

hyanah-sambar Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

Хянах самбар дээр ассан гэрлийн өнгөөр анхаарах, яаралтай шалгуулах, хэвийн зэргийг мэдэх боломжтой. Ногоон гэрлүүд хэвийн үйл ажиллагааг илэрхийлдэг бол шар гэрэл анхааруулах, улаан гэрэл нь нэн яаралтай шалгуулах хэрэгтэйг анхааруулан сануулдаг.

1-9 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

2-8 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

3-9 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

4-7 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

5-8 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

6-6 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

7-5 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

8-5 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

9-5 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

10-5 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

11-7 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

12-4 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

13-2 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

14-2 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

15-1 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

16-2 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

17 Хянах самбар дээр ассан гэрэл юуг анхааруулдаг вэ?

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

1 сэтгэгдэлтэй

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close