Нийгмийн халамж

Өндөр насны тэтгэврийг 84 сарын дундаж цалингаар тогтооно

Энэ оны нэгдүгээр сарын 1-нээс Нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд хэрэгжиж эхэлсэн. Өндөр настны тэтгэврийг тогтоох сарын дундаж цалин, өндөр насны тэтгэвэр тогтоох нас, тэтгэвэрийн даатгалын хувь хэмжээ болон бусад асуудалд орсон өөрчлөлтүүдийг зурган мэдээллээс харна уу.

pospos-1 Өндөр насны тэтгэврийг 84 сарын дундаж цалингаар тогтооно сайн_дур_шинэ Өндөр насны тэтгэврийг 84 сарын дундаж цалингаар тогтооно

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close