Нийслэл

Жагсаалд оролцож буй иргэдийн анхааралд

Иргэд УИХ-ын даргыг өөрийн хүсэлтээр ажлаа өгөхийг хүсч сайн дурын үндсэн дэр нэгдэж (2018.12.27)-нд төв талбайд жагссан. Тэгвэл энэ жагсаал өнөөдөр ч үргэлжилхээр болсон. Ингээд иргэдэд жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуулийн талаар хүргэе.

12 дугаар зүйл. Жагсаал, цуглаанд оролцогчийн үүрэг

1. Жагсаал, цуглаанд оролцогч дараахь үүрэг хүлээнэ:

1/ хууль тогтоомж, нийгмийн хэв журмыг чанд сахин биелүүлж, аливаа хэлбэрээр хүч хэрэглэхгүй байх, зохион байгуулагчийн зүй ёсны шаардлагыг ёсчлон биелүүлэх;

2/ халуун, хүйтэн зэвсэг, хорт болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, орчин тойрондоо болон хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж болохуйц аливаа зүйл, амьтан авч явахгүй байх;

3/ согтууруулах ундаа, мансууруулах болон хорт бодис хэрэглэхгүй байх;

4/ сэтгэцийн өвчтэй хүнийг дагуулж явахгүй байх;

/Энэ заалтад Үндсэн хуулийн цэцийн 1996 оны 01 тоот тогтоолоор өөрчлөлт орсон/.

5/ төр, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулахгүй байх, жагсаал, цуглааны үеэр хэлсэн үг, нийтэд тараасан мэдээллийнхээ үнэн зөвийг бүрэн хариуцах, жагсаал, цуглааныг хувь хүний нэр төр, алдар хүнийг гутаан доромжлох зорилгод ашиглахгүй байх;

6/ жагсаал, цуглаанд оролцуулахын тулд бусдыг эд мөнгөөр татах, айлган сүрдүүлэх, шахалт дарамт үзүүлэх болон бусад хэлбэрээр албадахгүй байх.

2. Жагсаал, цуглаанд оролцогч энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтыг зөрчсөн бол хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

011 Жагсаалд оролцож буй иргэдийн анхааралд

Capture-9 Жагсаалд оролцож буй иргэдийн анхааралд

9999 Жагсаалд оролцож буй иргэдийн анхааралд

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close