Эдийн засаг

Таны машины дугаар 1; 6-гаар төгссөн бол энэ сард татвараа төлөөрэй

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан “Нийслэлд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, төлбөрийн тогтолцоог шинэчлэн нэвтрүүлэх журам”-ын дагуу Авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр төлөх хугацааг тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлчийн тооноос хамаарч зохицуулдаг болсон. Үүнд:

-1, 6 тоогоор төгссөн автомашины улсын дугаартай жолооч нэгдүгээр сард,

-2, 7 тоогоор төгссөн бол хоёрдугаар сард,

-3, 8 тоогоор төгсссөн бол гуравдугаар сард,

-4, 9 тоогоор төгссөн бол дөрөвдүгээр сард,

-5,0 тоогоор төгссөн бол тавдугаар сард албан татвар, төлбөр хураамжаа төлөх юм.

Иймд хэрэв таны авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлчийн тоо 1, 6 гэсэн тоогоор төгссөн бол Та энэ сард татвараа төлөөрэй.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close