Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

tsoltsolmaa

БСШУС-ын сайд Ц.Цогзолмаа нэгэн өндөр өртөгтэй тендерийг будлиантуулсан тухай мэдээлэл хэд хоногийн өмнө зарим хэвлэлээр гарсан. Сануулбал, 12 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилгын тендерийг мань сайд хувийн сонирхлоор шийдсэн тухай юм.

Гэтэл энэ тендерийг авахын тулд сайд Ц.Цогзолмаа маш ноцтой үйлдэл хийсэн байна. Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн тухай хуулийн Хавсралт 2-т заасан “ Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XIII.1.1.4-т “Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/, эхлэх хугацаа 2015, дуусах хугацаа, төсөвт өртөг 12.900, санхүүжүүлэх дүн 5.00” гэж заажээ.

Гэтэл сайд Ц.Цогзолмаа 2018 оны тавдугаар сарын 05-ны өдрийн А/299 тоот “Жагсаалт батлах тухай” тушаалаараа 2018 оны Төсвийн тухай хуулийн Хавсралт 2-ыг хуулж тавиад “XIII.1.1.4.1. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн барилга” гэж нэмэлт оруулж бичсэн байна.

Сайд Ц.Цогзолмаа үүнээс 40 хоногийн дараа тендер зарлахдаа Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн тухай хуулийн Хавсралт 2-т зааснаар нь буюу “Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/, эхлэх хугацаа 2015, дуусах хугацаа, төсөвт өртөг 12.900, санхүүжүүлэх дүн 5.00” гэж зарласан байгаа юм.

Асуудлын гол нь энэ. Маш ноцтой.

Үүнээс цаашаа бол энэ том төслийг “Эрдэнэт Орчлон” хэмээх компани ямар ч өрсөлдөгчгүйгээр “өрсөлдөөд” авчихсан байгаа юм. Сүүлийн хэдэн жил барилгын компаниуд ажилгүй суугаад яаж баларч байгааг бид мэднэ.

Энэ ажиллагааг БСШУСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байсан Т.Ням-Очир гүйцэтгэсэн. Ингэхдээ ч бас ноцтой алдаануудыг гаргасан байна. Тэрээр“Эрдэнэт Орчлон” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичгийг 2018 оны долдугаар сарын 19-нд үйлдэхдээ хоёр ноцтой зөрчил гаргасан. Нэгэнт буруу эхэлсэн ажиллагаа цаашаа бүр “далийгаад” явчихсан байгаа юм.

Эхний бичгийг яамны бланк гаргаж, тэгэхдээ сүүлийн хэсэгт нь “Шаардлага хангасан гүйцэтгэлийн баталгааг энэхүү мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор ирүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох үндэслэл болно” гэсэн байна.

Уг ньсайд Ц.Цогзолмаагийн уг төслийг өгөхөөр бэлдсэн “Эрдэнэт Орчлон” ХХК төслийн нийт өртгийн 5.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгийг 2018 оны наймдугаар сарын 2 гэхэд байршуулсан байх ёстой. Тэгэхгүй бол тендерийг хүчингүйд болгож, дахин зарлах учиртай.

Тиймээс дээрхтэй яг нэг огноотой бичиг үйлдсэн байгаа юм. Хамгийн ноцтой нь тэр албан бичгийг Ц.Цогзолмаагийн бланк дээр бичээд, сүүл хэсэгт дээр дурдсан 14 хоногийг 21 хоног болгосон байна. Харин гарын үсгийг Т.Ням-Очир зурсан байгаа юм.

Энэ асуудлаар БСШУСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байсан Т.Ням-Очир хуулийн өмнө дуудагдах нь нэгэнт тодорхой.Бас болоогүй, нөгөөх “Эрдэнэт Орчлон” ХХК нь гүйцэтгэлийн баталгааг хуулийн хугацаанаас дөрөв хоног хэтрүүлж банкинд байршуулсан.

Өөрөөр хэлбэл, сайд Ц.Цогзолмаа “Эрдэнэт Орчлон” ХХК-ийг тендерт ялуулахын тулд өөрт байгаа бүх эрх мэдлийг ашиглан хуулийг өөрчилж, уландаа гишгэсэн байгаа юм.

Асуудал ингээд дууссангүй. “Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/” гэсэн нэрээр зарласан тендерийн гүйцэтгэлийн гэрээг 2018 оны наймдугаар сарын 6-нд байгуулахдаа “Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих АШУҮИС-ийн эмнгэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгөөр хэрэгжих АШУҮИС-ийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ” гэж байгуулжээ.

Ингээд 2018 оны аравдугаар сарын 4-нд нь 856.327.994 төгрөгийн төлбөрийг БСШУСЯ-аас “Эрдэнэт Орчлон” ХХК-ийн данс руу шилжүүлжээ.

Үүнээс гадна бас нэг ноцтой сэжим илэрч байгаа юм. “Эрдэнэт Орчлон” ХХК-тай гэрээ байгуулаад удалгүй захирлынх нь хүүг яамныхаа мэргэжилтнээр ажилд томилсон байна.

Эндээс үзвэл сайд Ц.Цогзолмаа нь Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн тухай хуулийн 1.1-т “Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2018 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын сан болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, Ирээдүйн өв сангаас улсын төсөвт олгох шилжүүлэг болон улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино”, 2.1-д “Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ” гэж заасны зөрчсөн.

Мөн Төсвийн тухай хуулийн 3.4-д “Төсвийн харилцааг зөвхөн энэ хуулиар зохицуулах бөгөөд орон нутаг, салбарын үйл ажиллагаанд санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хэмжээг хуульчлан тогтоох, түүнийг хуваарилах аливаа харилцаа үүнд нэгэн адил хамаарна”, 14.2.3-д “өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд төсвийг үр ашигтай удирдах, гүйцэтгэлийг хангах”, 24.4-т “Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагаа хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагдаагүй бол төсвөөс санхүүжилт гаргахыг хориглоно”, 29.3.2-т “улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт багтсан төсөл, арга хэмжээний нийт өртөг, эхлэх болон дуусах хугацаа, төсвийн жилд зарцуулах хэмжээгээр тусгах”, 41.2.3-т “төсвийн гүйцэтгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж, тайлагнах” гэснийг тус тус зөрчсөн байна.

Эрх баригчид хоорондоо дайтаж, олны анхаарал тийш хандаад байгаа ийм үед иймэрхүү үйлдэл дарагдаад өнгөрөх магадлал өндөр.

Гэвч Засгийн газрын нэг сайд хувийн ашиг сонирхолдоо хөтлөгдөн Монгол Улсын хуулийг засч, улсын төсвийн 12 орчим тэрбум төгрөгийн өртгөтэй тендерийг “өөрийн “компанидаа өгсөн гэмт хэрэг дарагдаад өнгөрөх ёсгүй юм.

1-10 Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

2-7 Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

3-7 Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

4-7 Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

5-5 Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

6-4 Сайд Ц.Цогзолмаа хууль засч 12 тэрбумын хулгай хийсэн нь баригдлаа

Эх сурвалж: news1.mn Д.Бат-Очир

36 сэтгэгдэлтэй

 • цэцэн

  2018-12-13 14:49 14:49

  пээ лалрын авгайг барьж шоронд хийгээчээ.хөрөнгийг нь хураагаа чээ..

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2018-12-13 17:52 17:52

  Новшийн муухай авгайг сайд болгож төрийн ажлыг сүйтгүүлж мөнгө хөрөнгө идүүлж байдаг үүнийг хуулийн байгууллага эрхийг нь түдгэлзүүлж хорьж шалгах хэрэгтэй ер бид ямар муухай шунхай идэж цаддаггүй хүмүүсийг их хуралд сонгоо вэ 76 ГАХАЙ

  Сэтгэгдэл

 • bagsh

  2018-12-13 18:39 18:39

  turd garch idej uuhin told uhen hatan zutgedeg hulgaich luivarchdin unen dur turh,daanch namaig hurdan chuluulj ug geed orilood baisan bi hulgaildgaa hulgailchihsan odoo yavahad belen gesentei agar neg sonsodoj bna, bas ter hoorond nyam ochirig ashiglaad avchee medeej hariu baria biz , ovoo hun gej bodson sejgiin novsh baijee er ni ene turd hulgai hiigeegui hun bna uu taminee,deed dund shatandaa iim baihaar uls oron hugjih uu hun ardin amidral seheh uu, bid muhliin ermegt tullashdee turiin ene met hulgaichdaas bolj bugdiig ni ilruulj zailuulya,ene barimtig delgesen hund talarhya ATGd shalguulah heregtei novshiig

  Сэтгэгдэл

 • ene abgai zail aa!!!

  2018-12-13 19:38 19:38

  iim l lalariin zarainii abgai bolood negee tald gariin ysegeen zyrj salaglasan baij?ard tymen tymen nydtei gej meddeggyi damsig yum aa!!!sorond hiih chag ni irnee!!!zail nobsiin abgai!!!Enhboldtoigoon tyn ch adilhan stiltei abgai ya?…

  Сэтгэгдэл

 • зочин

  2018-12-14 00:55 00:55

  энэ ч гайгүй юм байна.Завханы тендер бол зүгээр л захиалгаар шалгаруулна шүү дээ.

  Сэтгэгдэл

 • zochin

  2018-12-14 09:48 09:48

  daan ch bi ogtsorii gj novshirood bsan bulhaigaa nuuh gj tegsen bn shuu

  Сэтгэгдэл

 • Irgen

  2018-12-14 14:38 14:38

  Ene avgai ideh gej l turd shurgalsan bna. Iimerhuu hanaj tsadhaa medehee baisan humuusiig dahiad turiin ajil hiilgeh erhiig ni haaj bh heretgei. Manaihan ideed uugaad l bhad uur hunbaihgui yum shig dahiad l soliod uur darga bolgood bdag togtoltsoogoo halah uurchluh heregtei. Idej uugaad sursan garuudiig turuus nen yaraltai zailuul.

  Сэтгэгдэл

 • irgen

  2018-12-15 03:37 03:37

  sain shalgaj bugded ni hariutslaga tootsoh yumsan…

  Сэтгэгдэл

 • монгол

  2018-12-18 06:48 06:48

  бузар авгай энэ байтугай юм байгаа энийг шалгаж чадахгүй хуулийн байгууллагатай байна гэдэг нь аймшиг

  Сэтгэгдэл

 • саинбхяр

  2018-12-18 21:46 21:46

  цогцолмаа саидыг битгии чөлөлөөрөө биднииг амраачаагаа саид шүү дээ та нар цогцолмаа саидид санлаа өгөөрөө гуя хүүмүүсээ

  Сэтгэгдэл

 • хөөрхий___ чааваас

  2018-12-19 09:22 09:22

  Захирлыг өөрчлөсөн цаад шалтгаан нь мөнгөний шунал гэж харагдаж байна шүү дээ…

  Сэтгэгдэл

 • Ц.Мягмар

  2019-01-17 19:19 19:19

  Тэр ажлыг хариуцдаг газрын дарга, мэргэжилтэн, хуулийн зөвлөх, төрийн захиргааны удирдагын газрын дарга гээд олон хүн хэрэгт орох нь дээ. Төрийн нарийны үүрэг гүйцэтгэгч бол ярих юмгүй тодорхой. Мөн тушаалтай танилцаж гарын үсэг зурсан дарга нараас нэг нь ч үүнийг эсэргүүцээгүй гэж үү?

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2019-01-22 20:02 20:02

  Энэ тендер чинь дотроо олон багцтай байсан,ядаж ганц багцыг ч бусдад өгөлгүй шаачихдаг .тэнэг эм бэ яасан шунал гэж тулам юм аа,барилгын ийм нэртэй олонд танигдсан компанийг мэдэхгүй юм бна,жинхэн авилгатай тэмцэх газрын шалгах хэрэг бна даа ь оролцсон компаниудаас гомдол гаргасан болоод л ил болж байгаа юм, Тендерийн баталгаагүй шалгаруулалтанд орсон болж бна ш дээ, олон компани орсон юм аа

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2020-02-18 17:33 17:33

  Ийм монго эрх мэдлийн амтанд ороод шулам болчихсон авгай нараас одоо олон тумний толоо юу ч гарахгуй.

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2020-02-18 19:44 19:44

  Ene saidiin tomilson Khovdiin bagshiin deed yaj nurj yalzarch baigaag ta nar harj sonsoh baihaa. Hamaatniihaa 2 uvgund ugchihsun nuguu 2 n ulaanbaatar ruu unjuud l surguuliin munguur eeljilj niseed l baij baina daa.

  Сэтгэгдэл

 • Иргэн

  2020-02-19 16:08 16:08

  Яамаар ч юм бэ дээ . Зүгээр л ХЯТАДЫН АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ хуулийг хуулбарлан хэрэгжүүлж хөрөнгийг нь хурааж , олон жилийн ял өгч маш хатуу арга хэмжээ авмаар байна . Хэргийг шуурхай шалгаж шийтгэлийг хурдан өгөх хэрэгтэй удаашруулж санаатай том хэргүүдийг замхаруулж байна .

  Сэтгэгдэл

 • цог

  2020-02-19 16:31 16:31

  Энэ лалар авгай кабинетийнхаа эсрэг зогсоод. М Энхболд даргынхаа бөгс долоож үлдчих санаатай байж байтал Хүүк юу гэж энэ авгайг үлдээхэв хөөж зайлуулсан.

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2020-02-19 16:51 16:51

  Цогзолмаа гээч нь нэг байгууллагад бүтэн жил ажиллаж үзээгүй зѳвхѳн багаасаа хор найруулах хүнийг үгээр панаалдах муу аргад монгол хүн байж хэт залуугаараа мэргэжсэн нэгэн бѳгѳѳд улс тѳрийн ажлын ямарч мэдлэг дадлагагүй байж, МАСЗХ гэгч байгууллагад У.Хүрэлсүхийн эсрэг хор найруулагчид буюу У.Уламбаяр /Умбаа/-ын багт цүнх баригчаар анх намын хүн болсон. Улмаар М.Энхболдын тойрон хүрээлэгчдийн хүрээнд багтан хүүхэд залуучуудын тѳвийн дарга байхдаа хотыг тойрсон хүүхдийн зургаан ногоон зусланг хотын эрх мэдэлтэнгүүдэд хууль зѳрчин гэмт хэрэг үйлдэн тэдэндээ “гавьяа” байгуулан, улмаар дүүргийн засаг болж, авилгачин болох замаа зассан аюултай шунал нь дэндүү ихэдсэн авгай болой. Харин яагаад энэ хорчинд У.Хүрэлсүх шудрагын илдээ буулгадаггүйг хүмүүс гайхан ярилцдаг. Энэ хүн ярьж бгаа зүйлийнхээ утгыг үл ойлгох сэтгэлгүй зѳвхѳн “сайхан” ярьдаг нэгэн билээ.

  Сэтгэгдэл

 • Hi

  2020-02-19 17:27 17:27

  Идуулсэн бут ургаж, идсэн ируу хувихайрдаг урагшаа хараад ажлаа хий эрхэм гишуун ээ

  Сэтгэгдэл

 • Unen hudal

  2020-02-19 17:29 17:29

  Hudal medeelel baina. Yum hiisen huniig ugaasaa l hemledeg mongol zan shudee. Tsogzolmaa saidiin ued ehluulsen surguuli tsetserlegiin ajluud odoo ashiglaltand orj baina. Shine saidiin ehluulsen bish shude. Zaaval ingej huniig hemleh yamar hereg bn

  Сэтгэгдэл

 • Монгол Иргэн

  2020-02-19 22:08 22:08

  ЯАНА ДАА… МАН-аас УИХ-д СОНГОГДСОН 65 чинь ёстой “ЕСӨН ШИД НЬ БҮРДСЭН ЛУЙВАРЧИН, ХУЛГАЙЧ” БАЙСАН гэж үү… Ямар аймаар юм аа..

  Сэтгэгдэл

 • зочин

  2020-02-20 00:15 00:15

  Асуудал ингээд дууссангүй. “Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/” гэсэн нэрээр зарласан тендерийн гүйцэтгэлийн гэрээг 2018 оны наймдугаар сарын 6-нд байгуулахдаа “Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих АШУҮИС-ийн эмнгэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгөөр хэрэгжих АШУҮИС-ийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ” гэж байгуулжээ.

  Сэтгэгдэл

 • Иргэн

  2020-02-20 10:27 10:27

  Жижиг алдаа бол байна?! Гэхдээ сүйдтэй юм биш байна?! Өс хонзон бодогсод хийгээд эрх мэдэл албан тушаалд шунагсадын хийсэн ажил л байна?! Цогзолмаа сайд бол харинч бүх бэлтгэл нь хангагдсан төрийн хүншдээ?! Түшнээр бүү оролд?!

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2020-02-20 11:31 11:31

  Энэ авгай өмнө бас баахан мөнгөний асуудалтай байсан шоронд хийх хэрэгтэй яаж улс төрөөс зайлуулах вэ Идэж ууж дуусахгүй нь ээ Засаг дарга байхдаа баахан улсын мөнгө идсэн гээд л гараад байсан

  Сэтгэгдэл

 • зочин

  2020-02-20 11:50 11:50

  Энэ зальтай авгайг шоронд хийгээч. Яасан балиар шуналтай бузрын амьтан бэ энэ чинь

  Сэтгэгдэл

 • зочин

  2020-04-09 10:59 10:59

  Мэдэж байсан юм бол одоо битгий гоншигноод бай ,Тухай үед мэдэж байсан юм бол хэлэхгүй яасан юм бэ ямааны мах халуун дээрээ,Монголд ажил хийсэн хүн нэг бол ажиллаа өгөөд,шүүх прокор,Эсвэл ял авна,

  Сэтгэгдэл

 • 123

  2020-04-14 11:52 11:52

  зураас Цогзолмаа гэжаагаам даа үүнийг,олон улсын хуралд өмсөж явсан хувцас нь гэрчилнэ

  Сэтгэгдэл

 • Ахмад

  2020-04-15 07:27 07:27

  Хариуцлага тооцооч, мэдээллэхээс хэтрэхгүй юм, Энэ аюулт өвчнөөс ард иргэдээ сэргийлэх эдийн засгийн хүнд үед хулгайчаас хулгайлсан мөнгийг нь шууд өчиггүй хурааж аваач дээ!!!

  Сэтгэгдэл

 • Ахмад

  2020-04-15 09:34 09:34

  АТГ ажлаа хий, Улс оронд цар тахал өвчин зөөвөрлөгдөж орж ирээд хүнд өдрүүд үргэлжилж ажил орлого буурч байгаа үед Энэ хулгайчаас хулгайлсан 12 тэрбумыг өчиггүй гаргуулж авч Улсын төсөвт оруулах ажлаа яаралтай гүйцэтгэ!!!!!!!!

  Сэтгэгдэл

 • zochin

  2020-04-15 11:08 11:08

  iim yum xiisen xunee bux xurngiig xurgaad shuud buudaa tegj baij arilna shde shuud buudaa!!! chinad bol shuud tsaz shde shuud eniig buud

  Сэтгэгдэл

 • baatar

  2020-04-16 13:17 13:17

  saaral ordon maani ter chigeeree er emgui hulgaich bainaa

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2020-04-16 19:45 19:45

  Энэ авгай ч нахөртэйгөө тун сэжигтэй дээ баахан хөеө хураасан

  Сэтгэгдэл

 • Нараа

  2020-04-17 14:04 14:04

  12 тэрбумын сургууль нь баригдаад Яам өөрийн харъяа болгосон нь ажил биш үү. Юу болоод байна аа. Монгол хүмүүс чинь ийм муухай хараалч, ам хэл нь бузартсан юм уу. Эсвэл санаатай гүтгэлэг, улс төрөөс унагах гэсэн явуулга уу. Хүний хичээл зүтгэлээр бий болсон бүтээн байгуулалтыг үг үсгийн алдаагаар нураах гэсэн өчүүхэн санаархал уу. Монголын түүхэнд Боловсролын яамны дэргэд эрдэм шинжилгээний сургуультай болж байсныг сонсоогүй юм байна. Бусдыг бүү харлуул. Дээр нь өөрийнхөө хар хэл амыг тат. Яасан эвгүй юм бэ.

  Сэтгэгдэл

 • Зочин

  2020-05-22 01:03 01:03

  Baishin ni barigdaj bval busad ni ch xaashdaa duusch

  Сэтгэгдэл

 • zochin

  2020-05-22 14:13 14:13

  manai ulsad xuulichid mash ix bgaa getel xuuliin zaalt muutai bna. bas xeregjilxgui bna ulsiin mungu idsen togtoogtson xuniig yal xungun bna xurngiig bugdiig n xuraaj xund yal ugch chadaxgui xuulichid bx xereg bn uu!!! ard tumen il tsgaan buruu bgaag gagraj ireed mgld meregjeliin xuulichid bxgui yum shig yavj bna ene avgai bol il tsagaan bna. shudraga xuulich xn bna garaad ir toroo bar albaa xash!! iim xuniig bur xoroox xeregtei bnshde mgld mungu alga bna zarim neg xeseg ixer idsentei xolbootoi ene bol shiitgexgui bgaa xuulichdiin buruu shuu ard irged zovj bxad ta nar albatai bgaad yaxiin ard irged ugui bolbol ex oron ugui bolj bgaatai adil muusain uls torchidiig odoonoos xuuliar barij xori ogtsroono gevel jags xuniig diildeg xun gej bxgui

  Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл