Нийгэм

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт маргааш эхэлнэ

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт маргааш буюу 2018 оны зургаадугаар сарын 16-ны өдөр Монгол хэл бичгийн шалгалтаар эхэлнэ.

Энэ онд нийт 43,846 шалгуулагч ЭЕШ-д бүртгүүлснээс 87 хувь нь буюу 37,950 нь энэ жилийн төгсөгч, 5,896 нь өмнөх оны төгсөгч байгаа юм. Шалгуулагчид шалгалтад ирэхдээ дараах дөрвөн бичиг баримттай ирнэ. Үүнд: Бүртгэлийн хуудас- Энэ онд ЕБС төгсөж буй шалгуулагч нь бүртгэлийн хуудсаа хэвлэн авч сургуулийн захирлаараа гарын үсэг зуруулж, тамга даруулж баталгаажуулна.

2018 оноос өмнөх оны шалгуулагчийн бүртгэлийн хуудас нь QR кодоор баталгаажсан тул шууд хэвлэн авна. Суудлын хуваарь Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичиг бүрдүүлэн ирнэ. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн оноо, жагсаалтыг 2018 оны долоодугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагаас өмнө www.eec.mn цахим хуудсанд байршуулах аж. Шалгуулагч нь шалгалтын дүн, оноог өөрийн бүртгэлийн дугаар болон нууц кодоо ашиглан www.eec.mnцахим хуудаснаас үзэж болно.

IjAkJjZofesh_1 Элсэлтийн ерөнхий шалгалт маргааш эхэлнэ

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close