Эдийн засаг

Нийт ажил эрхлэгчдийн 36 хувь нь 500-900 мянган төгрөгийн цалин авдаг

Үндэсний статистикийн хорооноос 2017 оны эхний 11 сарын байдлын тайланг гаргажээ. Тус тайлангийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд 2017 оны 3 дугаар улиралд нийт 38 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага (ААНБ)-ын 606.3 мянган ажиллагчид хамрагдсан байна.

Шимтгэл төлж буй ААНБ өмнөх улирлаас 0.2 (0.4%) мянгаар буурч, ажиллагчид/даатгуулагчид 11.3 (1.9%) мянгаар нэмэгджээ.

Эдгээр ажиллагчдын 48.4 мянга нь буюу 8 хувь нь 240.0 мянган төгрөг хүртэлх цалинтай, 34.9 мянга нь буюу 5.7 хувь нь 240-300 мянган төгрөгийн цалинтай байна. Харин 17.8 хувь буюу  107.7  мянга нь 300.0-500.0 мянган төгрөгийн цалинтай бол дийлэнх буюу 36 хувь, 218.6 мянга нь 500.0-900 мянган төгрөгийн цалинтай байна.

Тэгвэл 900 мянгаас 1.3 сая төгрөгийн цалинтай 100.3 мянган ажиллагсад байна. Мөн нийт ажиллагсдын 4.2 хувь буюу 25.4 мянган хүн 1.3-1.5 сая төгрөгийн цалин авч байна. Харин 1.5 сая төгрөгөөс дээш цалинтай хүн 11.7 хувь буюу 70.8 мянга байгаа юм.

tsalin-1 Нийт ажил эрхлэгчдийн 36 хувь нь 500-900 мянган төгрөгийн цалин авдаг

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

1 сэтгэгдэлтэй

Сэтгэгдэл

Таны сэтгэгдэл

Back to top button
Close