Дэлхийд

Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

Хойд Солонгосын удирдагч Ким Чен Ун 2011 оны 12 дугаар сард эцгээ  нас барсны дараа хүчирхэг удирдагч болж эхэлжээ. Төрийн удирдлагыг гартаа авсанаасаа хойш  түүхэнд байгаагүй хамгийн олон цөмийн туршилтыг явуулж буй тэрбээр  олон улсыг түгшүүр зарлах хэмжээнд хүргээд буй. Энэхүү фотогоор түүний олон нийтэд дэлгэгдээгүй ховор агшин, нууцлаг зан авирыг харуулахыг зорьжээ.

 4-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

6-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

Capture-3 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

1-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

7-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

3-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

15 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

12 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин5-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

8-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

17 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

18 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

9 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

19 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

20 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

14-1 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

23 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

10 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

31 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

51 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

33 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

34 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

49 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

42 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

43 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

50 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

45 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

38 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

57 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

59 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

29 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

58 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

60 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

61 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

64 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

62 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин65 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

63 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

89 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

98 Фото: Кем Чин Уны олны өмнө дэлгэгдээгүй ховор агшин

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close