Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн зорчигчийн галт тэрэг аялахгүй

galt
Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн зорчигчийн галт тэрэг аялахгүй

Дархан-Улаанбаатар чиглэлийн авто зам нээгдсэнтэй холбоотойгоор Дархан-Улаанбаатар-Дархан чиглэлд аялах зорчигч урсгал буурсан тул 2022 оны 11-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн зорчигчийн №303/304-р галт тэрэг аялахгүй болохыг мэдэгдэж байна.

gal Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн зорчигчийн галт тэрэг аялахгүй