ШУУД: Архангай аймгийн Засаг дарга М.Батжаргал удаа дараа хууль зөрчиж буй үйлдлийн талаар мэдээлэл хийж байна

up
Архангай аймгийн Засаг дарга М.Батжаргал удаа дараа хууль зөрчиж буй үйлдлийн талаар мэдээлэл хийж байна.

Архангай аймгийн Засаг дарга М.Батжаргал удаа дараа хууль зөрчиж буй үйлдлийн талаар мэдээлэл хийж байна.