Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, олборлох, гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл илэрчээ

456
Туул голын сав газрын захиргаа нь сав газрын хэмжээнд ашиглах боломжит усны нөөц, ус ашиглалтын байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллах үүргийнхээ хүрээнд Булган аймгийн Бүрэгхангай сумд 2022.07.26-наас 29-ний өдрүүдэд хяналт тавих явцад илэрсэн “Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох” гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан нэр бүхий 3 байгууллага, иргэний талаарх мэдээллийг өнөөдөр Экологийн цагдаагийн албанд албан бичгээр хүргүүлжээ.
24.2 дугаар зүйл. Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох
1. Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ашигт малтмалын эрэл хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, ашиглалт явуулсан, эсхүл ашигт малтмал олборлохоос өөр зориулалтаар хууль бусаар газрын хэвлийд халдсан бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
Иргэд та бүхэн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулахдаа Монгол улсын хууль, тогтоомжийг зөрчихгүй байхыг УРИАЛЖ БАЙНА.
                                                                                                  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
                                                                                                                Экологийн Цагдаагийн Алба