Хөгжлийн Банкны долоон зээлдэгч 33 тэрбум төгрөг эргэн төлжээ

хөгжлийн-банка
Төрийн сан дахь Монгол Улсын Хөгжлийн банкны төгрөгийн дансанд энэ оны нэгдүгээр сарын 20-ны өдрөөс тавдугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд 201 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгджээ.

Төрийн сан дахь Монгол Улсын Хөгжлийн банкны төгрөгийн дансанд энэ оны нэгдүгээр сарын 20-ны өдрөөс тавдугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд 201,287,801,513 буюу 201 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгджээ.

Зээлийн ангиллаар авч үзвэл:

  • Хэвийн зээлдэгчийн ангилал дахь зээлийн эргэн төлөлт 62 тэрбум төгрөг,
  • Анхаарал хандуулах ангиллын зээлийн эргэн төлөлт 67 тэрбум төгрөг,
  • Чанаргүй зээлийн ангиллын зээлийн эргэн төлөлт 38 тэрбум төгрөг тус тус төлөгдөөд байна.
  • Мөн нийт 7 зээлдэгчийн 33 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт бүрэн төлөгдөж, гүйлгээний данс хаагдсан.

Capture-2-640x473 Хөгжлийн Банкны долоон зээлдэгч 33 тэрбум төгрөг эргэн төлжээ

                                                                          Эх сурвалж: Хөгжлийн банк