Банкны салбарын нийт хөрөнгө 5.7 их наяд төгрөгөөр буюу 16.7 хувиар өсчээ

78

Монголд банкны салбар санхүүгийн салбарын 87 орчим хувийг бүрдүүлж буй. Энэ нь бусад хөгжиж байгаа орнуудтай харьцуулах өндөр үзүүлэлт бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн зээлийн эх үүсвэрт арилжааны банкууд томоохон байр суурь эзэлж буй юм.

Банкны салбарын нийт хөрөнгө 2021 оны II улирлын байдлаар 40.1 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 5.7 их наяд төгрөгөөр буюу 16.7 хувиар өсчээ. Салбарын хөрөнгийн 46.2 хувийг аж ахуйн нэгж, иргэдэд олгосон зээл, 20.9 хувийг төв банкны үнэт цаас, 11.1 хувийг банкуудын нөөц бүрдүүлж байна.