БоловсролОнцлох мэдээ

Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

КОВИД-19 цар тахлын улмаас хичээл сургалтын үйл ажиллагаа танхимын хэлбэрт бүрэн шилжээгүй байгаа. Иймд сурагчид хичээлээ бататгах зорилгоор БШУЯ-наас бэлтгэн хүргэж буй теле хичээлийг үзэх боломжтой.

Хичээлийн хуваарьт:

  • Сургуулийн өмнөх боловсрол
  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар анги
  • Тусгай хэрэгцээт боловсрол
  • Насан туршийн боловсролын хичээлүүд багтаж байна.

Теле хичээлийн хуваарь:

1-10-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

2-9-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

3-7-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

4-6-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

5-7-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

6-7-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь 7-7-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

8-7-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

9-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

10-11-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

11-9-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

12-9-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

13-7-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

14-5-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

15-5-300x300 Аравдугаар сарын 11-15-ны теле хичээлийн хуваарь

 

 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close