CoVID-19

КОВИД-19 халдварт өртсөн иргэдийг ялгаварлан гадуурхахаас зайлсхийе

КОВИД-19 халдварт өртсөн иргэдийг ялгаварлан гадуурхах нь дараах сөрөг үр дагавартай.  Иргэдийн шинжилгээнд хамрагдах, эмнэлэгт хандах хандлага буурна. Мөн нийтээрээ дагаж мөрдөх зүйлсээс татгалзах зэрэг үйлдэл гаргах болсон учир халдварын тохиолдол мэдээлэгдэхгүй байх, олон нийтийн дунд сул орших нөхцөлийг бүрдүүлж, тархалтын хариу арга хэмжээнд хүндрэл учруулж байна хэмээн Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс анхаарууллаа. 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close