Эдийн засаг

Санхүүгийн зохицуулах хороо 226 брокер, 1255 агентад зөвшөөрөл олгов

УИХ-аас Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулснаар үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанд хамааруулсан бөгөөд зохицуулах, хяналт тавих үүргийг Санхүүгийн зохицуулах хороо хэрэгжүүлэхээр хуульчилсан.

Энэ дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо 2020 оны гуравдугаар сараас үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг эхлүүлсэн бөгөөд энэ оны II улирлын байдлаар 205 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагад тусгай зөвшөөрөл, 226 брокер, 1255 агентад зөвшөөрөл олгож, Хорооны мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсний зэрэгцээ цахим хуудсандаа байршуулаад байна.

Иймд  иргэд, олон нийт Та бүхэн тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын мэдээлэлтэй энд дарж танилцаж, цаашид зөвхөн эрх бүхий этгээдээр үйлчлүүлж, мэргэжлийн үйлчилгээ авч байхыг анхаарна уу.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close