БоловсролНийгэмОнцлох мэдээ

Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна

Теле хичээлээр:

Сургуулийн өмнөх боловсрол
ЕБ-ын 1-12 дугаар анги
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан
Насан туршийн боловсролд зориулсан
Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан
Эрүүл мэндийн хичээлийг тус тус багтжээ.
Теле хичээлийг тухайн сувгаар нөхөж үзэх боломжтой.1-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 2-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 3-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 4-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 5-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 6-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 7-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 8-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 9-3 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 10-5 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 11-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 12-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 13-3 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 14-2 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна 15-1 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close