Эдийн засаг

Монголбанк: Валютыг өсгөх бодлого хэрэгжүүлсний дүнд 4.348 сая ам долларын нөөц байна

Монголбанк гадаад валютын нөөцийг өсгөх, хамгаалах зорилгоор бодлогын шинжтэй арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний дүнд 4,348 сая ам доллар байна. 

Гадаад валютын албан нөөц бүрдүүлэх нь төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, улс орны богино хугацаат гадаад зээлийн төлбөрийг төлөх чадварыг хангах, үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгийн ханшийг тогтвортой байлгах, улс орныг бүхэлд нь хамарсан дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн улмаас үүссэн эдийн засгийн хямралт байдлаас түргэн хугацаанд зардал багатай гарах зэрэгт ач холбогдолтой. Иймд нөөцийг хангалттай түвшинд байлгах шаардлагатай байдаг.

Харин манай улсын түүхэнд цэвэр нөөц хасах утга руу орж, нийт нөөц хамгийн доод түвшинд хүрч унасан тохиолдол 2014-2016 онд болсон нь 1 тэрбум гаруй ам.долларт хүрч буурсан явдал байлаа.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close