Нийгэм

Асуумжинд цааргалалгүй үнэн зѳв хариулж, халуунаа хэмжүүлж хѳдлгѳѳнд оролцоно уу

Ѳнѳѳдѳр ѳглѳѳ 07:00 цагаас эхлэн нийслэлийн найман шалган нэвтрүүлэх товчоодод хотруу орох, гарах хѳдѳлгѳѳнийг нээж байгаа.

Эмээлтийн шалган нэвтрүүлэх товчоонд ѳглѳѳний байдлаар хотоос гарах хѳдѳлгѳѳн харьцангуй ачаалалтай байсан ч зохицуулалт хийж, нэмэлт цонхоор нэвтрүүлснээр ачаалалгүй боллоо.

Жолооч зорчигч та бүхэн үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдыг хүндэтгэн, асуумжинд цааргалалгүй үнэн зѳв хариулж, халуунаа хэмжүүлж хѳдлгѳѳнд оролцоно уу.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close