Явуу зүүх ямар учиртай вэ

Явуу нь хэл ам хар муу бүхнийг залгигч Лусын хамгаалагч бөгөөд Өөрийн биеэ хамгаалах чадалгүй Өөрөө түүнийг ухамсарлах…