Танай монгол залуус их баян юм

Өмнө нь би гадаад хүмүүсийг өндөр настай болохоороо дэлхий даяар аялахыг хараад ер ойлгодоггүй байв. Ядаж л эрүүл…